Adref

Llandyfaelog

Diolch am eich diddordeb trwy gysylltu gyda gwefan Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog.  Mae’r eisteddfod flynyddol yn rhan bwysig o fywyd Cymraeg yr ardal.  Oherwydd ansicrwydd y pandemig gobeithir cynnal yr eisteddfod nesaf ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 3ydd, 2022 a bydd rhaglen yr eisteddfod ar gael yn fuan a cheir mwy o wybodaeth ar ein tudalen wybodaeth. Gwneir penderfyniad terfynol ar hyn ym Medi 2022.  

We are pleased that you have shown an interest in Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog.  The annual eisteddfod has an important place in the Welsh culture of the area.  As a result of the uncertainty with the pandemic it is hoped to hold our next eisteddfod on Saturday, December 3rd, 2022 and the programme will be available soon. Find out more about us on our information page. A final decision on this year’s eisteddfod will be made in September.