Adref

Llandyfaelog

Diolch am eich diddordeb trwy gysylltu gyda gwefan Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog.  Mae’r eisteddfod flynyddol yn rhan bwysig o fywyd Cymraeg yr ardal.  Wedi dwy flynedd heb Eisteddfod cynhelir yr Eisteddfod eleni ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 3ydd, 2022 ac mae’r rhaglen ar gael ar ein tudalen wybodaeth. Edrychwn ymlaen at eich gweld ar Ragfyr 3ydd.   

We are pleased that you have shown an interest in Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog.  The annual eisteddfod has an important place in the Welsh culture of the area.  Following a gap of two years this year’s Eisteddfod will take place on Saturday, December 3rd, 2022 and the programme is available on our information page. We look forward to seeing you December 3rd.