Adref

Llandyfaelog

Diolch am eich diddordeb trwy gysylltu gyda gwefan Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog.  Mae’r eisteddfod flynyddol yn rhan bwysig o fywyd Cymraeg yr ardal.  Cynhelir yr eisteddfod nesaf ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 5ed, 2020 a bydd rhaglen yr eisteddfod ar gael yn fuan a cheir mwy o wybodaeth ar ein tudalen wybodaeth.

We are pleased that you have shown an interest in Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog.  The annual eisteddfod has an important place in the Welsh culture of the area.  The next eisteddfod will be held on Saturday, December 5th, 2020 and the programme will be available soon. Find out more about us on our information page.