Cysylltu

Cysylltwch â ni os hoffech mwy o wybodaeth am yr Eisteddfod. Byddwn yn falch iawn i glywed wrthoch chi.

Ysgrifennydd:
Geraint Roberts – geraintroberts@btinternet.com / 01267 229047

Cyd-ysgrifennydd:
Kim Lloyd-Jones – kimlloydjones@outlook.com

Aelodau Pwyllgor Eisteddfod Llandyfaelog
Sian Evans, Upland Arms
Meinir James, Croes-y-ceiliog (Trysorydd)
Huw John, Peniel
Kim Lloyd Jones, Glan-y-fferi (Cyd-ysgrifennydd)
Llinos Jones, Llandyfaelog (Is-Gadeirydd)
Geraint Rees, Upland Arms
Geraint Roberts, Cwmffrwd (Ysgrifennydd)
Rhiannon Roberts, Cwmffrwd (Cadeirydd)
Carys Thomas, Glan-y-fferi