Gwybodaeth

Mae cystadlu mewn eisteddfod yn rhan o draddodiad cenedl y Cymry.  Mae’r mwyafrif o gystadleuthau’r oedolion yn agored ond cynhelir cystadleuthau i blant mewn adran leol ac mewn adran agored.  Mae’r cyfle i gystadlu mewn adran gyfyngedig yn lleol yn rhoi’r profiad i blant oedran ysgol gynradd ac uwchradd i ddatblygu eu sgiliau perfformio o flaen cynulleidfa.

Ystyrir yr adran leol ar gyfer Eisteddfod Llandyfaelog fel y disgyblion hynny sydd yn byw neu yn mynychu ysgolion dyddiol neu ysgolion Sul o fewn plwyfi Llandyfaelog, Cydweli, San Ishmael, Llangyndeyrn a Llangynnwr.  Golyga hyn y disgyblion sy’n mynychu’r ysgolion cynradd canlynol :-

Ysgol Y Fro
Ysgol Glanyfferi
Ysgol Llangynnwr
Ysgol Mynyddygarreg
Ysgol Gwenllian, Cydweli
Ysgol y Castell, Cydweli

Mae’r adran leol hefyd yn cynnwys yr holl ddisgyblion sydd yn mynychu Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin.

Mae cynnal eisteddfod yn rhan bwysig o’r diwylliant Cymraeg ac mae cynnal eisteddfod yn yr iaith Gymraeg yn rhan o gyfansoddiad Eisteddfod Llandyfaelog fel elusen cofrestredig.  Serch hynny, mae croeso i ddysgwyr a’r di-Gymraeg i gystadlu ac i gefnogi’r Eisteddfod.  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gyda’r Ysgrifennydd ar 01267 229047.

Rhif Elusen Cofrestredig  :-  1109388

Competing in an eisteddfod is an important tradition in Wales.  The majority of the adult competitions are open whilst some of the competitions for school children, in addition, has a closed section for pupils living locally or educated in local schools.  A list of the schools defined within our local area are listed here;

Ysgol Y Fro
Ysgol Glanyfferi
Ysgol Llangynnwr
Ysgol Mynyddygarreg
Ysgol Gwenllian, Cydweli
Ysgol y Castell, Cydweli

Holding an eisteddfod in the Welsh language is a part of the constitution of Eisteddfod Llandyfaelog as a registered charity.  This explains why the remainder of this website is in the Welsh language.  Nevertheless, Welsh learners and non-Welsh speakers are welcomed to compete and support the eisteddfod. 

This website contains the eisteddfod programme for our next eisteddfod, a report of our last eisteddfod with a list of winners, a brief history, members of the committee and a gallery of photographs.

For further information, please get in touch through this website or by contacting the Secretary on 01267 229047.

Registered Charity Number  :-  1109388