Lluniau Eisteddfod 2022

Mae’r llun yn dangos Bardd y Gadair 2022, sef Terwyn Tomos, Llandudoch a’r beirniad llên Eurig Salisbury, Aberystwyth gydag aelodau’r Orsedd.
Unawd Bl. 1 a 2 – 2. Beca Eluned Davies, 1. Alaw Fflur Evans a 3. Nellie Williams Holder
Llefaru Bl. 1 a 2 – 3. Greta Marged Wyn, 1. Alaw Fflur Evans a 3. Beca Eluned Davies
Unawd Bl. 3 a 4 – 2. Alis Gibbard, 1. Gwenllian Francis Jones a 3. Idris Gwyn
Llefaru Bl. 3 a 4 – 2. Alis Gibbard, 1. Alys Evans a 3. Isabel Hughes
Unawd Bl. 5 a 6 a Llefaru Bl. 5 a 6 – 1. Ioan Jones a 2. Beca Morris
Unawd offeryn cerdd ysgolion cynradd – 1. Beca Morris a 2. Lewys Owen
Ioan Jones o Ysgol Gwenllian yn derbyn Cwpan Coffa John a Nan Anderson, Trelimsey oddi wrth Glenys Lewis, Llywydd yr Eisteddfod am fod y cystadleuydd lleol o dan 11 oed sydd yn dangos yr addewid fwyaf
Harri Jones ac Ioan Jones, enillwyr Ysgoloriaeth Gronfa Goffa Dr. Ron a Mrs. Betty Rees, Oaklands 2022
Unawd Bl. 7-11 – 2. Hâf Jones a 1. Harri Jones
Partïon unsain Ysgol Llangynnwr, cyntaf, ail a thrydydd