Rhaglen 2020

Mae’n bleser gennym gyhoeddi rhaglen yr Eisteddfod ar gyfer 2020 ar y dudalen hon.  Gallwch weld y rhaglen ar wefan Cymdeithas Eisteddfodau Cymru ar – steddfota.org – neu yma o fis Ebrill 2020 ymlaen : Rhaglen Llandyfaelog 2020

Os hoffech gopi papur neu wybodaeth pellach cysylltwch â’r Ysgrifennydd ar 01267 229047.