Adref

Llandyfaelog

Diolch am eich diddordeb trwy gysylltu gyda gwefan Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog.  Mae’r eisteddfod flynyddol yn rhan bwysig o fywyd Cymraeg yr ardal.  Wedi dwy flynedd heb Eisteddfod cynhaliwyd Eisteddfod yn Rhagfyr 2022 a chynhelir yr Eisteddfod nesaf ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 2il, 2023. Bydd rhaglen 2023 ar gael ar ein tudalen wybodaeth yn ystod gwanwyn 2023. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn Eisteddfod 2023.   

Mae gwybodaeth am ein heisteddfod ni ar wefan Cymdeithas Eisteddfodau Cymru hefyd, sef steddfota.cymru

We are pleased that you have shown an interest in Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog.The annual eisteddfod has an important place in the Welsh culture of the area.  Following a gap of two years our Eisteddfod was held in December 2022 and our next Eisteddfod will take place Saturday, December 2nd, 2023. Our programme will be available on our information page during Spring 2023. We look forward to seeing you in 2023.

You will also find information about our eisteddfdod on the website for Cymdeithas Eisteddfodau Cymru, steddfota.cymru