Meirion Jones, Bardd y Gadair ac Elen Davies, enillydd Tlws yr Ifanc gyda’r Orsedd