Llefaru Bl. 1 a 2 a iau gyda’r Beirniad Gwenallt Llwyd Ifan