Harri Wyn Jones, buddugol llefaru Bl. 1-2 gyda’r beirniad Jennifer Clarke